مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - جلسات سرمایه گذاران

مذاکره با سرمایه گذار ترک جناب آقای عاصف معلم نماینده بیلیون شوک هلدینگ    [ +0 | -0 ]

مذاکره با سرمایه گذار ترک جناب آقای عاصف معلم نماینده بیلیون شوک هلدینگ

این شرکت تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه تمام استان گیلان را دارد. موضوعات مورد علاقه سرمایه گذار عبارت است از گردشگری، بنادر، کشتیرانی و راه آهن می باشد. حداقل توان سرمایه‌گذاری سرمایه گذار 500 میلیون یورو در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم یا پرداخت وام با کارمزد 1% می باشد.

 

 

 


صورت جلسه

در روز 1395/8/29 ساعت 13:56:55, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل