مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اطلاعیه ها

دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده 48 قانون برنامه 5 ساله ششم   [ +0 | -0 ]

دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده 48 قانون برنامه 5 ساله ششم

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1397/12/20 درخواست شماره 96/51788/20/100 مورخ 1396/12/16 وزارت نیرو در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی برق، با هدف افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نیرو یا بصورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تملک(BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) را به استناد بند"ت" ماده 48 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بررسی و بشرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

 

دستورالعمل نرخ خرید تضمینی برق
تگ‌ها:  
پست شده توسط: admin
شاخه: اطلاعیه ها, چاپ, ایمیل