مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اطلاعیه ها

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص نرخ ارز مبناي محاسبات گزارش توجيه مالي و اقتصادي طرح ها تاریخ تصویب 1397/11/16   [ +0 | -0 ]

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص نرخ ارز مبناي محاسبات گزارش توجيه مالي و اقتصادي طرح ها تاریخ تصویب 1397/11/16

به منظور رعایت ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه و تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 کشور و در راستاي اجراي تصمیم جلسه مورخ 1397/10/12 هیأت وزیران (پیوست) و جلسه مورخ 1397/11/8 شوراي اقتصاد در خصوص نرخ ارز مبناي محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادي طرح ها و سنجش معیارهاي سودآوري آنها، مقرر گردید: 

 

مستندات قانونی
تگ‌ها:  
پست شده توسط: admin
شاخه: اطلاعیه ها, چاپ, ایمیل