مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی دوم

جناب آقای مهندس بذری، سرمایه گذار بخش خصوصی   [ +0 | -0 ]

جناب آقای مهندس بذری، سرمایه گذار بخش خصوصی

تشریح پروژه هتل سفیدآب و مجتمع روستایی زیاز


فعالیتهای مختلف به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تعریف شده است که کشاورزی 30 درصد، صنعت 20 درصد و خدمات 50 درصد فعالیتها را تشکیل می دهد که 30 درصد از فعالیتهای مرتبط با بخش خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. صنعت گردشگری علاوه بر حفظ منابع و انرژی کشور، ارائه ی فرهنگ، تمدن و سنتهای بومی، سبب رونق کسب و کار و افزایش درآمد منطقه نیز می شود. استانهای گردشگری کشور اگر بتوانند خدمات و امکانات جاذبه های خود را افزایش دهند و زیرساختهای این بخش را گسترش دهند بهتر می توانند به معرفی فرهنگ، آداب و رسوم منطقه ی خود اقدام کنند.

صورت جلسه

پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل