مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی دوم

جناب آقاي يحيي زاده، مدرس محترم دانشگاه و كارشناس برنامه ريزي منطقه اي   [ +0 | -0 ]

جناب آقاي يحيي زاده، مدرس محترم دانشگاه و كارشناس برنامه ريزي منطقه اي

  عوامل جغرافیایی و توانمندی اقتصادی


جغرافيا به بررسی روابط متقابل انسان و محيط می پردازد. عامل انسان و عامل محیط و تاثیرات متقابل آنها فضا های جدیدی را در سطح زمین خلق مینماید. گاهی انسان در ایجاد چشم انداز موثر است و گاهی قدرت عوامل محیطی عملکرد انسان را محدود مینماید. انسان موثر در محیط، انسانی است که توانایی تغییر را دارد. تغییرات انسانی قابل مشاهده و قابل اندازه گیری است.

صورت جلسه

پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل