مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی دوم

جناب آقاي مهندس اميني، رئيس محترم اداره محيط طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان   [ +0 | -0 ]

جناب آقاي مهندس اميني، رئيس محترم اداره محيط طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان

معرفي مناطق تحت مديريت ، قوانين و ضوابط زيست محيطي


اصل پنجاهم  قانون اساسي جمهوري اسلامي: حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است

صورت جلسه

خلاصه ای از سخنرانی هفته آتی

پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل