جناب آقاي دكتر سماك، سرمايه گذار محترم بخش خصوصي  

اقتصاد كشاورزي و فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش مذكور

شرایط آب و هوایی ایران و گيلان


آب و هوای ایران تحت تاثیر رشته کوه البرز، رشته کوه زاگرس و زاویه تابش خورشید مي باشد. متوسط مقدار بارندگی ایران 200-250 میلی متر و جهان 450 میلی مترمي باشد. استان گیلان از شمال به دریای خزر، از جنوب به رشته کوه مرتفع البرز، از غرب به استان اردبیل و از شرق به استان مازندران ختم می شود. 

صورت جلسه

خلاصه ای از سخنرانی هفته آتی

پست شده توسط: admin
در روز 1395/1/16 ساعت 11:02:05 , شاخه: عمومی