مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 98

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/4/15با سخنراني آقای عاملی، مدیر محترم پروژه شرکت سازه پردازی ایران، با موضوع« مطالعات انجام شده مرحله اول ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود»   [ +0 | -0 ]

جلسه سخنرانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شنبه مورخ 1398/4/15با سخنراني آقای عاملی، مدیر محترم پروژه شرکت سازه پردازی ایران، با موضوع« مطالعات انجام شده مرحله اول ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود»

شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران سابقه 30 سال فعالیت در انجام بیش از 600 پروژه در سطح ملی و در عرصه سازندگی کشور را دارد. شرکت مذکور  بعنوان اولین شرکت مهندس مشاور در ایران در سال موفق به اخذ تائیدیه از سازمان ملل و سازمانهای زیرمجموعه آن شامل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل سازمان برنامه توسعه ای سازمان ملل، بخش تدارکات سازمان ملل، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، سازمان تجارت جهانی، سازمان توسعه صنایع سازمان ملل  و دفتر خدمات پروژه­های سازمان ملل گردید.

 

صورتجلسه

فایل ارائه سخنراننظرات

در روز 1398/4/11 ساعت 09:18:33, شاخه: General, چاپ, ایمیل